Днес

в една страна на
словото кърмилно - днес
е то безсилно

Категория: