ПРИЯТЕЛСКИ СЪВЕТ

Не подавай документи
за Нобелова награда:
при толкова много менти
все на ментета се пада.

Категория: