ДАР БОЖИ

Дава Дядо Боже
всекиму да може
дарба да докаже.

Категория: