От някои

по-благородна -
и пиявицата - от
някои душѝ*

...........................................

*респективно - „душѝ“

Категория: