Недей

с МЕН недей спорѝ -
ЛЮБОВ съм - а веднàга
МИ се доверѝ

с МЕН не се борѝ -
ЛЮБОВ съм - а веднàга
МИ се покорѝ

Категория: