ТЪГА в такт „девет осми“

рана
от „любов“
накълвана

Категория: