Смисълът

да се обича
е смисълът - като че
ли - на живота

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Да се обича
е смисълът - предрича
го Промисълът.

Pages