ТРЕТИЯТ ПОЛ

И третият пол
се ражда човек,
но третият пол
не ражда човек.

Категория: