За да разучи...

Що е ад за да
разучи, адът вмъкна
се в една страна...

Категория: