ЧЕСТИТО БОГОЯВЛЕНИЕ И БОТЕВО РОЖДЕНИЕ!

Свети Йоан в река Йордан кръщава,
а Ботев в борбата за свята Свобода.
Поклон пред двамата велики Пророци!

Категория:

Comments

Поклон!

Pages