Днес роди се

На Свободата
от недрата Ботев днес
роди се, братя!

Категория: