Върхът

обсебването
е може би върхът на
обичането

Категория: