ВРЕМЕТО

Да спреме времето е невъзможно,
но да сме в крак с него е възможно,
щом бие с него пулсът ни тревожно.

Категория: