Хлъзга се

Възвеличава
ли се, хлъзга се и се
опесъчава!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Възвеличава
ли се, се възгордява
и се стопява...

По Angel Popov -

„Възвеличава
ли се, се възгордява
и се стопява...“ :

Възвеличава
ли се, възгордява се
и се стопява...

Получава се интересна борба между
думите и римите. Кой е по-по-най?...

както
лесно думите
чрез римите
запаметяват се

тъй и
лесно римите
чрез думите
съпреживяват се

Римите са
короните
и лимбите
на думите...

По Angel Popov -

„Римите са
короните
и лимбите
на думите...“ :

на думите
са римите
короните
и лимбите

.........................

короните
и лимбите -
на думите
са римите

Добри варианти, rhymefan! Благодаря!
Короните
и лимбите
на думите
са римите.

Pages