От една страна...

Сърце, душа и
хляб, и дреха от една
страна отнеха...

Категория: