ВЪПРОСЪТ

Човечеството все задава
един и същ въпрос "защо",
но пак без отговор остава,
зарад безмълвното злато.

Категория: