ЕПИДЕМИЯ

Всеки алчен тип
е различен вид
на паричен грип.

Категория: