НАВИКЪТ

Войни парите правят,
без нищо да създават,
защото само вземат,
без никога да дават.

Категория: