ПЛОДОВЕТЕ

"От всяко дърво
свирка не става!",
но всяко дърво
плодове дава...

Категория: