ИНТЕРЕСИ

Който националния суверенитет
сменя за международен авторитет,
служи не на националния прогрес,
а на чужд и свой паричен интерес.

Категория: