ВЯРАТА

Верният на себе си, вярва
и на другите вярващи.
Има вярващи и невярващи.
Трето състояние няма.

Категория: