Човек

За да обича
и обичан за да è,
човек живее!

Човек живее,
за да е обичан и
за да обича!

Категория: