Не се ли...

Държава с ад не
се ли справя, мафия
я оглавява...

Държава с ад не
се ли справя, мафия
я заличава...

Категория: