Копнежите

с Марианската

падина - Джомолунгма 

в копнежите си

...............................................

Марианската 

падина - с Джомолунгма 

в копнежите си

Категория: