Нещо

ощастливява -
да си нещо в нечии
очи и сгрява

съгрява - да си
нещо в нечии очи
и вдъхновява

Категория: