Ще се...

колчем сàмо се
добротворѝ - и злото
ще се изпарѝ

Категория: