Суета...

Суета ако
е всичко, включва ли и
добротата тя?...

Категория: