Тръгвайки

и
достигна
до
лихварство

тръгвайки
от
вехтошарство

Категория: