БЛАГОСЛОВ

Женѝ, честит ви
Осми март и благослов
за вас в молитви!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Небесната Любов
е Бащин Благослов,
а Земната Любов -
Синовен Благослов.

Pages