"КAКТО ГОРЕ, ТАКА И ДОЛУ"

Небесната Любов
е Бащин Благослов,
а Земната Любов -
Синовен Благослов.

Категория: