Рамо

животът кратък
е и рамо нека е
смислеността му

животът кратък
е и рамо нека е
духовността му

.............................

животът кратък
е и рамо нека е
небесността му

Категория: