ГЛЕДНА ТОЧКА

от сърдечна
гледна точка -
щастието -
без отсрочка

Категория: