Жив

предателство не
се прощава - инак жив
те закопава -

пример е една страна -
РАЙ ЗЕМЕН - с бивша слава

Категория: