ПРОЛЕТНА НАДЕЖДА

РЕДОМ - БРАТЧЕ И СЕСТРИЧЕ,
НА РОДИНАТА ДЕЦАТА,
КАКТО МИНЗУХАР С КОКИЧЕ,
ЩЕ ПРЕБЪДВАТ НА ЗЕМЯТА!

Категория: