ЩАСТИЕТО

Ден световен днес
на щастието è!

О, щастие,

в душите и
сърцата

влез!

Категория: