Ех

любовта
да си тръгне -
забравя

ех
любов -
непослушке
такава

любовта
грехове
опрощава

ех
любов -
безгреховке
такава

любовта
към вселени
отправя

ех
любов -
пътеводке
такава

любовта
светове
съзидава

ех
любов

ех
творкиньо -
такава

..................................

любовта
да си тръгне
забравя

ех
любов -
остани си
такава

Категория: