ЗЕМЯТА

Земята като Рай прекрасна
все тъй е като Ад опасна
заради алчна хунта властна.

Категория: