СЛОВОТО

Най-оптимистично
е словото обично,
а най-песимистично
е словото себично.

Категория: