ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТЕАТЪРА

Днес Мелпомена
си тачи слугите и
празник честит е!

Лирика, епос
и драма където са,
радват сърцето!

Всички артисти,
поклон пред трудà ви и
все тъй - хвалà ви!

Категория: