ХАРМОНИЯ И ХАОС

Човекът се ражда
с вътрешна хармония
и започва борбата
с външния хаос.

Категория: