Вариации на тема „целта*“

на битието
и съзнанието е
целта* - небето

.....................................

целта*
е
небето

===========================

„целта*“, респективно - „цел*“ -

от латински език - „celo“ - сиреч - „небе“

Категория:

Comments

Прекрасен смисъл, rhymefan!
На битието
по суша и морето
цел е небето...

Pages