СЕДМИ АПРИЛ - ДЕН НА ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК

милèйши престилки бели
на непрекъсната смяна
по пътя трънлив поели
към битки
с болка и рана

престилки бели
милèйши
любящи и съпричастни
с душѝ и сърца светлèйши
и зàвистонеподвлàстни

милèйши бели престилки
за всеотдайност родени

престилки-верокърмѝлки
и нека -
благословени

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Милосърдно свещенодейни,
спасяващи болнонуждайни,
благодарности величайни!

Pages