СЛАВА

КОЙТО възкръсна
за БÒЖИЯ СЛАВА,
в сърца пребивава!

КОЙТО възкръсна
за БÒЖИЯ СЛАВА,
сърца благославя!

КОЙТО възкръсна
за БÒЖИЯ СЛАВА,
сърца озарява!

.....................................

КОЙТО възкръсна
за БÒЖИЯ СЛАВА,
ЛЮБОВ завещава!

Категория: