ПОДИР

подир ненужна
раздяла празнотата
душеповаля

Категория: