КЪМ НАС

люлякът цъфна
и пръска с дъха си към
нас любовта си

Категория: