ДВАНАДЕСЕТИ АПРИЛ - ДЕН НА АВИАЦИЯТА И КОСМОНАВТИКАТА

Юрий Гагарин
съветски - усмихва ни -
все тъй - по детски!

Категория: