Надгражда се

върху смисъла
неразгадан надгражда
се надеждата

Категория: