С ТРУДА СИ

БОГОпроява
е човек с труда си за
на БОГ прослава

човек с труда си
е БОГОпроява за
на БОГ прослава

с труда си е
човек БОГОпроява за
на БОГ прослава

на БОГ с труда си
за прослава е човек
БОГОпроява

.....................................

БОГОпроява
човек е с труда си - на
БОГ за прослава

Категория: