СЛУЧВАТ

чрез добротата
и човещината се
случват нещата

.....................................

нещата случват
се чрез добротата и
човещината

Категория: