ИЗШЕПТЯ

„Прелестта е,
от която
патя...“ -

изшептя
свенливостта -
горката...

Категория: